Ordinácia GEPAMED

Čo je pre nás typické:

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súlade s najnovšími poznatkami, založené na postupoch lege artis je bazálnym predpokladom našej činnosti.

Rovnako ako partnerský princíp spolupráce s pacientom, ktorý je dostatočne vzdelaný a informovaný, aby mohol prevziať zodpovednosť za vlastné zdravie do svojich rúk. Preto u nás nenájdete autokratický prístup, ale budeme o možnostiach liečba a diagnostiky s Vami diskutovať, pýtať sa na vaše potreby a rešpektovať Vašu voľbu. Pritom stále budeme stáť pri Vás, nech sa rozhodnete akokoľvek.

V krátkodobom horizonte je naši cieľom integrovať do našej práce ako štandard moderné komunikačné technológie – komunikácia SMS, e- mail, skype.